پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۱۸,۳۵۷,۰۷۴ نفر
۲,۷۰۰ نفر
۱۴,۱۳۲ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۳۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۲۸ ۶   کاربر ۶   صفحه
۰۲/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۵ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۲/۰۴ ۱   کاربر ۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۶ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۷ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۳۱ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۳ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۴ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۶۱ ۷ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۰ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۴ ۵ %

ساعت ۸ تا ۹
۴۵ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۳ ۳ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۲ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۶ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۹ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۰ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۰ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۴۲ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۳ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۵ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۷ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۷ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۳ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۱ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۴۵ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۷۰۶,۷۴۹ ۳۲ %
ZZZ
ZZZ
۳,۹۶۱,۷۲۳ ۲۲ %
GBR
GBR
۲,۷۴۰,۶۲۸ ۱۵ %
USA
USA
۱,۷۰۲,۳۰۶ ۱۰ %
EU
EU
۱,۰۹۰,۶۱۹ ۶ %
CHN
CHN
۵۸۴,۸۷۵ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۳۰,۳۹۹ ۲ %
FRA
FRA
۲۴۱,۵۲۰ ۱ %
ROM
ROM
۱۶۸,۳۲۸ ۱ %
RUS
RUS
۱۴۷,۴۵۸ ۱ %
UKR
UKR
۱۲۶,۳۸۹ ۱ %
IND
IND
۸۷,۶۰۶ ۰ %
JPN
JPN
۷۴,۲۰۸ ۰ %
POL
POL
۵۲,۹۷۸ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۱۶۹ ۰ %
CAN
CAN
۳۹,۹۴۰ ۰ %
NLD
NLD
۳۹,۹۰۴ ۰ %
KOR
KOR
۳۰,۲۷۱ ۰ %
PHL
PHL
۲۹,۱۶۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۲۶۵ ۴۳ %
Chrome
Chrome
۱۲۸ ۲۱ %
Firefox
Firefox
۸۵ ۱۴ %
Mozilla
Mozilla
۶۲ ۱۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۹ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۱ ۳ %
Safari
Safari
۷ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۶ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۶ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۳ ۰ %
Opera
Opera
۱ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۳۴۸ ۵۹ %
Windows 7 ۱۳۰ ۲۲ %
Windows 10 ۵۰ ۸ %
Linux ۲۷ ۵ %
Windows 8 ۱۶ ۳ %
XP ۱۰ ۲ %
Windows 2003 ۷ ۱ %
Vista ۳ ۱ %
iOS ۲ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
azmoon ۲
نقشه ۱
pmo ۱
آدرس سازمان بنادر و دریانوردی ۱
www.dayerport.pmo.i ۱