چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۱۳,۲۴۴,۱۴۵ نفر
۱۱,۵۰۵ نفر
۴۸,۸۱۷ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۲۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۳/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۲۵ ۶   کاربر ۶   صفحه
۰۳/۲۴ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۳/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۲۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۳/۲۱ ۷   کاربر ۱۱   صفحه
۰۳/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۱۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۳/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۳/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۱۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۳/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۰۸ ۶   کاربر ۶   صفحه
۰۳/۰۷ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۳/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۰۵ ۱۵   کاربر ۱۵   صفحه
۰۳/۰۴ ۸   کاربر ۸   صفحه
۰۳/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۰۱ ۱۰   کاربر ۱۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۳ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۷ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۸ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۶ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۶ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۶ ۸ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۷ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۹ ۵ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۷ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۰ ۳ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۹ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۰ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۶ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۹ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۷ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۱ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۴ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۹ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۳ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۷ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۵ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۱ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۶ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳۷ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۰۱۸,۱۸۹ ۳۹ %
ZZZ
ZZZ
۲,۶۷۹,۱۵۲ ۲۱ %
USA
USA
۱,۴۵۷,۵۰۹ ۱۱ %
GBR
GBR
۸۶۱,۰۳۹ ۷ %
EU
EU
۶۴۹,۷۹۸ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۴ %
CHN
CHN
۴۶۳,۳۱۴ ۴ %
FRA
FRA
۲۰۵,۷۰۱ ۲ %
DEU
DEU
۲۰۳,۵۰۵ ۲ %
ROM
ROM
۱۱۹,۱۳۷ ۱ %
RUS
RUS
۱۱۵,۹۲۹ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۴,۶۸۲ ۱ %
JPN
JPN
۶۸,۹۰۴ ۱ %
IND
IND
۶۸,۶۱۴ ۱ %
POL
POL
۴۱,۴۹۷ ۰ %
NOR
NOR
۴۰,۲۳۵ ۰ %
NLD
NLD
۳۳,۵۰۷ ۰ %
CAN
CAN
۲۷,۲۶۶ ۰ %
KOR
KOR
۲۵,۴۶۲ ۰ %
ARE
ARE
۲۳,۱۹۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۲۴۷ ۵۰ %
Chrome
Chrome
۸۵ ۱۷ %
Firefox
Firefox
۶۶ ۱۳ %
Mozilla
Mozilla
۳۷ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۶ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۹ ۴ %
Safari
Safari
۵ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۴ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۲ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲ ۰ %
Opera
Opera
۱ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۳۰۱ ۶۳ %
Windows 7 ۱۰۱ ۲۱ %
Windows 10 ۲۷ ۶ %
Linux ۲۱ ۴ %
Windows 8 ۱۱ ۲ %
XP ۷ ۱ %
Windows 2003 ۷ ۱ %
Vista ۲ ۰ %
iOS ۲ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
azmoon ۲
نقشه ۱
pmo ۱
آدرس سازمان بنادر و دریانوردی ۱
www.dayerport.pmo.i ۱