پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶

تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۳۲۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۱۶ فروردین ۱۳۹۶
۲۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۲۷ ۱,۱۲۳   کاربر ۲,۷۲۱   صفحه
۰۷/۲۶ ۱,۷۳۸   کاربر ۵,۱۹۹   صفحه
۰۷/۲۵ ۱,۹۰۲   کاربر ۵,۰۰۲   صفحه
۰۷/۲۴ ۱,۸۵۸   کاربر ۵,۲۲۱   صفحه
۰۷/۲۳ ۲,۰۰۲   کاربر ۵,۳۹۲   صفحه
۰۷/۲۲ ۱,۷۲۵   کاربر ۵,۱۰۶   صفحه
۰۷/۲۱ ۹۵۶   کاربر ۲,۳۷۶   صفحه
۰۷/۲۰ ۱,۲۴۲   کاربر ۳,۱۲۴   صفحه
۰۷/۱۹ ۱,۷۶۹   کاربر ۴,۸۲۸   صفحه
۰۷/۱۸ ۱,۷۹۱   کاربر ۴,۹۹۴   صفحه
۰۷/۱۷ ۱,۹۱۰   کاربر ۵,۱۲۴   صفحه
۰۷/۱۶ ۱,۷۱۴   کاربر ۴,۲۷۹   صفحه
۰۷/۱۵ ۱,۶۹۹   کاربر ۴,۵۱۲   صفحه
۰۷/۱۴ ۸۹۰   کاربر ۲,۵۱۷   صفحه
۰۷/۱۳ ۹۸۰   کاربر ۲,۶۵۶   صفحه
۰۷/۱۲ ۱,۸۰۶   کاربر ۵,۱۲۰   صفحه
۰۷/۱۱ ۱,۶۰۲   کاربر ۴,۷۹۳   صفحه
۰۷/۱۰ ۱,۸۱۸   کاربر ۵,۲۶۹   صفحه
۰۷/۰۹ ۷۱۱   کاربر ۱,۹۳۲   صفحه
۰۷/۰۸ ۷۵۵   کاربر ۱,۹۱۸   صفحه
۰۷/۰۷ ۹۱۱   کاربر ۲,۸۷۳   صفحه
۰۷/۰۶ ۱,۰۴۲   کاربر ۳,۱۸۴   صفحه
۰۷/۰۵ ۲,۸۰۷   کاربر ۶,۳۲۶   صفحه
۰۷/۰۴ ۱,۶۶۴   کاربر ۴,۴۴۵   صفحه
۰۷/۰۳ ۲,۹۲۹   کاربر ۵,۸۳۸   صفحه
۰۷/۰۲ ۱,۵۷۸   کاربر ۴,۶۱۰   صفحه
۰۷/۰۱ ۱,۶۰۹   کاربر ۴,۵۳۷   صفحه
۰۶/۳۱ ۸۵۳   کاربر ۱,۹۷۷   صفحه
۰۶/۳۰ ۱,۳۳۱   کاربر ۳,۰۴۹   صفحه
۰۶/۲۹ ۱,۷۰۶   کاربر ۵,۰۶۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۰ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۱ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۳ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۱ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۵ ۷ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۱ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۲ ۶ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۴ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۸ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۶ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۵ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۴ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۵ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۴ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۸ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۳ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۲ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۱ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۸ ۷ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۱ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۶ ۷ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۱۰۶ ۳۷ %
USA
USA
۹۵ ۳۴ %
IRN
IRN
۳۲ ۱۱ %
EU
EU
۲۰ ۷ %
CHN
CHN
۱۱ ۴ %
KOR
KOR
۳ ۱ %
SEN
SEN
۳ ۱ %
SAU
SAU
۲ ۱ %
BGR
BGR
۲ ۱ %
DEU
DEU
۲ ۱ %
ZAF
ZAF
۱ ۰ %
JPN
JPN
۱ ۰ %
RUS
RUS
۱ ۰ %
ROM
ROM
۱ ۰ %
ARG
ARG
۱ ۰ %
UKR
UKR
۱ ۰ %
ITA
ITA
۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۱۰۴ ۳۷ %
Chrome
Chrome
۶۰ ۲۱ %
Firefox
Firefox
۳۹ ۱۴ %
Mozilla
Mozilla
۳۰ ۱۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۱ ۷ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۹ ۷ %
Safari
Safari
۵ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۲ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱ ۰ %
Opera
Opera
۱ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۱۵۳ ۵۶ %
Windows 7 ۸۵ ۳۱ %
Windows 8 ۹ ۳ %
Windows 2003 ۷ ۳ %
XP ۶ ۲ %
Windows 10 ۵ ۲ %
Linux ۴ ۱ %
iOS ۲ ۱ %
Vista ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
نقشه ۱
pmo ۱
آدرس سازمان بنادر و دریانوردی ۱
www.dayerport.pmo.i ۱