یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۱۲,۰۶۹,۳۶۹ نفر
۱,۰۴۰ نفر
۱۰,۲۵۳ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۱/۰۴ ۱۲   کاربر ۱۲   صفحه
۰۱/۰۳ ۸   کاربر ۸   صفحه
۰۱/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۱/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۲/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۶ ۱۰   کاربر ۲۲   صفحه
۱۲/۲۵ ۱۲   کاربر ۱۶   صفحه
۱۲/۲۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۲/۲۳ ۲   کاربر ۱۶   صفحه
۱۲/۲۲ ۳   کاربر ۱۱   صفحه
۱۲/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۹ ۱   کاربر ۷   صفحه
۱۲/۱۸ ۳   کاربر ۲۱   صفحه
۱۲/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۶ ۴   کاربر ۱۵   صفحه
۱۲/۱۵ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۲/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۲ ۱   کاربر ۷   صفحه
۱۲/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۹ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۲/۰۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۲/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۱ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۴ ۶ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۲ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۴ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۱ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۱ ۸ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۷ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۰ ۵ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۱ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۰ ۳ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۸ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۳۴ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۴ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۸ ۳ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۰ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۵ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۷ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۱ ۲ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۹ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۸ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۰ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۱ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۵ ۶ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳۳ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۴,۸۳۳,۰۷۴ ۴۱ %
ZZZ
ZZZ
۲,۳۳۰,۹۲۱ ۲۰ %
USA
USA
۱,۳۹۸,۹۳۷ ۱۲ %
EU
EU
۶۱۰,۲۶۴ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۵ %
GBR
GBR
۵۳۱,۵۷۵ ۵ %
CHN
CHN
۳۸۷,۵۱۶ ۳ %
FRA
FRA
۱۹۳,۴۲۷ ۲ %
DEU
DEU
۱۷۴,۴۱۳ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۱,۹۴۲ ۱ %
ROM
ROM
۱۰۷,۶۲۷ ۱ %
RUS
RUS
۱۰۷,۰۲۶ ۱ %
JPN
JPN
۶۵,۶۳۲ ۱ %
IND
IND
۶۲,۵۹۳ ۱ %
NOR
NOR
۳۹,۰۳۹ ۰ %
POL
POL
۳۲,۳۰۵ ۰ %
NLD
NLD
۳۱,۸۹۱ ۰ %
CAN
CAN
۲۴,۰۳۵ ۰ %
KOR
KOR
۲۲,۶۲۹ ۰ %
FIN
FIN
۲۲,۵۲۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۱۸۰ ۴۷ %
Chrome
Chrome
۶۲ ۱۶ %
Firefox
Firefox
۵۰ ۱۳ %
Mozilla
Mozilla
۳۲ ۸ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۴ ۶ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۹ ۵ %
Safari
Safari
۵ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۴ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱ ۰ %
Opera
Opera
۱ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۲۳۰ ۶۳ %
Windows 7 ۹۳ ۲۶ %
Linux ۱۰ ۳ %
Windows 8 ۱۰ ۳ %
Windows 2003 ۷ ۲ %
XP ۶ ۲ %
Windows 10 ۵ ۱ %
iOS ۲ ۱ %
Vista ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
azmoon ۲
نقشه ۱
pmo ۱
آدرس سازمان بنادر و دریانوردی ۱
www.dayerport.pmo.i ۱