یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۱۱,۵۱۴,۷۶۶ نفر
۶,۷۳۹ نفر
۱۰,۱۸۱ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۶ ۱   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۰ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۳ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۳ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۱ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۱ ۸ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۱ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۳ ۶ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۴ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۸ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۶ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۷ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۴ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۶ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۷ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۸ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۳ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۲ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۱ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۸ ۷ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۱ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۷ ۷ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۴,۷۱۸,۰۹۶ ۴۲ %
ZZZ
ZZZ
۲,۱۴۸,۵۶۴ ۱۹ %
USA
USA
۱,۳۱۷,۳۸۶ ۱۲ %
EU
EU
۵۸۲,۷۶۹ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۵ %
GBR
GBR
۴۹۰,۰۶۸ ۴ %
CHN
CHN
۳۶۸,۶۴۲ ۳ %
FRA
FRA
۱۸۵,۹۱۵ ۲ %
DEU
DEU
۱۵۵,۰۴۶ ۱ %
UKR
UKR
۱۰۹,۲۲۹ ۱ %
RUS
RUS
۱۰۱,۵۳۲ ۱ %
ROM
ROM
۱۰۰,۶۶۷ ۱ %
JPN
JPN
۶۳,۳۹۶ ۱ %
IND
IND
۵۸,۹۳۵ ۱ %
NOR
NOR
۳۸,۱۹۸ ۰ %
NLD
NLD
۳۰,۳۵۸ ۰ %
POL
POL
۲۵,۵۷۹ ۰ %
FIN
FIN
۲۲,۱۴۸ ۰ %
KOR
KOR
۲۱,۷۸۹ ۰ %
CAN
CAN
۲۱,۳۰۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۱۱۰ ۳۷ %
Chrome
Chrome
۶۱ ۲۱ %
Firefox
Firefox
۴۱ ۱۴ %
Mozilla
Mozilla
۳۲ ۱۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۳ ۸ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۹ ۶ %
Safari
Safari
۵ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۲ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱ ۰ %
Opera
Opera
۱ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۱۶۰ ۵۷ %
Windows 7 ۸۹ ۳۱ %
Windows 8 ۹ ۳ %
Windows 2003 ۷ ۲ %
XP ۶ ۲ %
Windows 10 ۵ ۲ %
Linux ۴ ۱ %
iOS ۲ ۱ %
Vista ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
azmoon ۲
نقشه ۱
pmo ۱
آدرس سازمان بنادر و دریانوردی ۱
www.dayerport.pmo.i ۱